Komercinis naudojimas

Atrodo, kad „TeamViewer“ naudojamas komercinėje aplinkoje.

Nemokamai „TeamViewer“ siūloma tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui, ir dauguma mūsų vartotojų laikosi taisyklių ir, jeigu ketina naudoti „TeamViewer“ komerciniams tikslams, nusiperka licenciją.

Vis dėlto mes ėmėmės priemonių užtikrinti, kad be atitinkamos licencijos mūsų programinė įranga nebūtų naudojama komercinei, t.y. neleistinai, veiklai.

„TeamViewer“ įdiegta keletas anoniminių sekimo būdų, leidžiančių tikrinti, ar ši programinė įranga nėra naudojama komercinėse aplinkose. Jeigu reguliariai naudojate „TeamViewer“ tokiose aplinkose, jūs pamatysite įspėjimą, kurį jau tikriausiai matėte prieš užeidami į šį puslapį.

Kas laikoma komerciniu naudojimu?

Iš esmės, komercinis naudojimas – tai bet kokia veikla, kuri tikėtinai susijusi su pinigais arba mokamomis paslaugomis. Tai daugiausia apima visus atvejus, kai naudojate „TeamViewer“ su darbu susijusiai veiklai.


Nekomercinio naudojimo pavyzdžiai:

  • pagalba arba palaikymas draugams ir giminėms;
  • prisijungimas prie asmeninio namų kompiuterio.

Komercinio naudojimo pavyzdžiai:

  • pagalba arba palaikymas klientams arba kolegoms darbe;
  • pagalba verslo įmonėms arba organizacijoms, netgi savanorišku pagrindu;
  • jungimasis prie įmonės kompiuterio arba serverio iš namų biuro.

Jeigu turite klausimų arba abejojate, ar teisingai naudojate „TeamViewer“, kreipkitės į mūsų pagalbos klientams tarnybą.

Kaip elgtis su iškylančiais įspėjamaisiais pranešimais?

Iššokantys įspėjamieji pranešimai generuojami automatiškai ir juos galima išjungti tik priskyrus atitinkamą „TeamViewer“ licenciją jūsų įrenginiui arba jūsų „TeamViewer“ paskyrai.


Gali pasitaikyti atvejų, kai „TeamViewer“ klaidingai nustatys komercinį naudojimą ir apribos jūsų prisijungimo galimybes, nors ir nepažeidėte licencijos sąlygų. Tokiais atvejais nesivaržydami kreipkitės į mūsų pagalbos klientams tarnybą, apibūdinkite „TeamViewer“ naudojimo aplinkybes ir pasakykite mums jūsų „TeamViewer“ ID. Jeigu naudojimas atitiks licencijoje numatytas sąlygas, mes su džiaugsmu jums atblokuosime programinę įrangą.


Jeigu dar turite su šia politika susijusių klausimų, kreipkitės į mūsų pagalbos klientams tarnybą.

Paaiškinimą, kaip apibrėžiame asmeninį naudojimą, galite rasti mūsų žinių bazėje.

Ką daryti su iškylančiaisiais įspėjimais?

Iškylantieji įspėjimai generuojami automatiškai ir gali būti išjungti tik priskyrus jūsų įrenginiui arba „TeamViewer“ paskyrai atitinkamą „TeamViewer“ licenciją.


Gali būti atvejų, kai „TeamViewer“ klaidingai fiksuoja komercinį naudojimą ir apriboja ryšius, net jei nesate pažeidę licencijos sąlygų. Tokiais atvejais nesikuklinkite kreiptis į mus, pasinaudodami komercinio naudojimo forma aprašykite situaciją, kokiai esant naudojatės „TeamViewer“, ir praneškite mums savo „TeamViewer“ ID. Jei naudojimas atitiks mūsų numatytas licencijos sąlygas, su malonumu atblokuosime jūsų programinę įrangą.