Информация за пресата

Контакт с пресата

Представител за връзки с пресата и медиите

Дороти Фотунг, представител за преса и медии.

Дороти Фотунг

Телефон: +49 (0) 7161 60692 410
Имейл: Имейл Връзки с пресата

Контакт с пресата

Представител за връзки с пресата и медиите

Аксел Шмид, представител за преса и медии.

Аксел Шмид

Телефон: +49 (0) 7161 60692 395
Имейл: Имейл Връзки с пресата