Δελτία Τύπου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας με τον τύπο

Εκπρόσωπος τύπου & ΜΜΕ

Dorothy Fohtung, Εκπρόσωπος τύπου & ΜΜΕ.

Dorothy Fohtung

Τηλέφωνο: +49 (0) 7161 60692 410
E-Mail: Email Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας με τον τύπο

Εκπρόσωπος τύπου & ΜΜΕ

Axel Schmidt, Εκπρόσωπος τύπου & ΜΜΕ.

Axel Schmidt

Τηλέφωνο: +49 (0) 7161 60692 395
E-Mail: Email Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης