Thông cáo báo chí

Liên hệ báo chí

Đại diện truyền thông & báo chí

Dorothy Fohtung, Đại diện Truyền thông & Báo chí.

Dorothy Fohtung

Điện thoại: +49 (0) 7161 60692 410
E-Mail: Quan hệ với báo chí qua email

Liên hệ báo chí

Đại diện truyền thông & báo chí

Axel Schmidt, Đại diện Truyền thông & Báo chí.

Axel Schmidt

Điện thoại: +49 (0) 7161 60692 395
E-Mail: Quan hệ với báo chí qua email