Saopštenja za medije

Kontakt za štampu

Predstavnik za medije i štampu

Doroti Fotung, predstavnik za medije i štampu.

Doroti Fotung

Telefon: +49 (0) 7161 60692 410
E-adresa: Odnosi sa javnošću putem e-pošte

Kontakt za štampu

Predstavnik za medije i štampu

Aksel Šmit, predstavnik za medije i štampu.

Aksel Šmit

Telefon: +49 (0) 7161 60692 395
E-adresa: Odnosi sa javnošću putem e-pošte