ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์

Dorothy Fohtung เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์

Dorothy Fohtung

โทรศัพท์: +49 (0) 7161 60692 410
อีเมล: อีเมลฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์

Axel Schmidt เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์

Axel Schmidt

โทรศัพท์: +49 (0) 7161 60692 395
อีเมล: อีเมลฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์